Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả

Thứ Ba, 06/12/2022, 19:07 [GMT+7]
In bài này
.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, hệ thống chính trị, bộ máy quản lý Nhà nước tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp về lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao thuộc 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Trong ảnh: Bạn đọc mượn sách tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Vũng Tàu.
UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp về lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao thuộc 8/8 huyện, thị xã, thành phố. Trong ảnh: Bạn đọc mượn sách tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Vũng Tàu.

Nâng cao trách nhiệm phục vụ 

TP.Vũng Tàu là địa phương thực hiện có hiệu quả việc sát nhập các tổ dân cư, tổ dân phố có dưới 50 hộ dân. Kết quả, sau 5 năm thực hiện, TP.Vũng Tàu đã giảm được 409 tổ dân phố, giảm 11 khu phố, thôn, ấp. Thành phố cũng hợp nhất, sáp nhập 16 tổ chức, đơn vị, trường học trực thuộc UBND thành phố, giảm 60 biên chế và bảo đảm hoạt động hiệu quả công tác chuyên môn. Ngoài ra, UBND TP. Vũng Tàu cũng tinh giản biên chế đối với 52 trường hợp năng lực hạn chế, không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, sức khỏe.

Tại huyện Châu Đức, địa phương đã sáp nhập 2 đơn vị, giảm 2 đầu mối tổ chức, giảm 5 chỉ tiêu biên chế. Huyện cũng rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho hay: “Lộ trình tiếp theo của huyện mỗi năm tinh giản khoảng 10% nhằm tuyển chọn những cán bộ, công chức, viên chức vừa có năng lực, vừa có phẩm chất, đạo đức, uy tín để đáp ứng yêu cầu công việc. Thời gian qua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức thấy được vị trí, vai trò của mình, nâng cao trách nhiệm phục vụ chính quyền, nhân dân”. 

Cần tiếp tục rà soát, đổi mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc nhằm giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng công chức, viên chức phù hợp, đảm bảo lộ trình theo kế hoạch đề ra; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo đúng năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức có môi trường làm việc hiệu quả…
Ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ

Sắp xếp, bố trí phù hợp vị trí việc làm 

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, qua 5 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn đã gọn nhẹ hơn, việc giảm phòng, giảm chi cục đã giúp giảm tối đa cấp trung gian.

Cụ thể, toàn tỉnh đã giảm 3 đầu mối thuộc tỉnh; 91 phòng và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; 4 chi cục và tương đương trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 32 phòng thuộc chi cục và tương đương; 20 đầu mối thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 19 đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện ở 3/8 địa phương; sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã và giảm 153 cấp thôn, tổ dân phố. Đồng thời, tỉnh thực hiện thí điểm 4 mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Số lượng lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành chính cấp tỉnh giảm 136 người; số lượng cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giảm 47 người.

Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” do Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII ban hành ngày 25/10/2017.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, trong giai đoạn 2022-2026, tỉnh sẽ tiếp tục tinh giản 236 biên chế đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; 99 biên chế công chức và 1.989 biên chế viên chức đối với khối chính quyền địa phương của tỉnh.

Song song đó, tỉnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị; gắn tinh giản biên chế với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ, thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng thời, rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức…

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

 
;
.