Thành lập Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ Nhật, 02/10/2022, 18:15 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc của Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị, phản ánh của người dân, DN trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Tổ giúp việc).

Tổ giúp việc do ông Phan Khắc Duy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng và 12 thành viên là Phó Giám đốc, Phó Cục trưởng các sở: TN-MT, Xây dựng, KH-ĐT, Tài chính, Công thương, Cục thuế…

Tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của DN, người dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết kiến nghị của DN; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân, DN tại các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng thời, Tổ giúp việc có khả năng đánh giá toàn diện, đầy đủ tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện việc giải quyết kiến nghị của người dân, DN so với yêu cầu đề ra; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân, DN để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hướng giải quyết hoặc có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan…

Định kỳ hàng tháng, Tổ giúp việc báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình, kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân, DN, kiến nghị các biện pháp khắc phục nhũng tồn tại, hạn chể trong xử lý; kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

QUANG VŨ

 
;
.