Lấy ý kiến góp ý các dự án luật

Thứ Sáu, 16/09/2022, 21:27 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16/9, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 92 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tham gia thảo luận, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở như: Mỗi xã, phường chỉ nên thành lập 1 Ban giám sát cộng đồng, để giám sát các công trình đầu tư công, thay vì thành lập Ban giám sát cộng đồng theo từng công trình, dự án như Dự thảo Luật đề cập; cần quy định rõ quyền hạn, phạm vi giám sát cụ thể của Ban giám sát cộng đồng; thành viên của Ban giám sát cộng đồng cần mời thêm các kỹ thuật viên có chuyên môn để thực hiện hiệu quả việc giám sát các công trình đầu tư công tại cộng đồng; cần tổ chức lấy ý kiến người dân nơi có các công trình, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến họ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trong thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung lần này nhằm bảo đảm tính thống nhất với các Luật và Điều ước quốc tế có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và kiến nghị các nội dung như: bổ sung khoản 4 điều 45 để bảo đảm thông tin bí mật nhà nước và của quốc phòng; có chế tài quy định và hướng dẫn cụ thể để thực hiện các điều khoản của luật…

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao việc các đại biểu đã nghiên cứu sâu và có nhiều ý kiến đóng góp hay, chất lượng về 2 Dự án Luật kể trên. Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp các ý kiến, gửi về Ban soạn thảo Dự án luật. Đồng thời, là cơ sở để Đoàn ĐHQH tỉnh tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội.

TRANG NHUNG

;
.