123
Quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng

Thứ Ba, 23/11/2021, 14:32 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng.

ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh với 9 điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, gồm: Những điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị  về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ DN tư nhân vào Đảng; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 13/10/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tuổi và thời gian công tác Hội Cựu chiến binh; Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, ngày 22/10/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2020 của Chính phủ.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng Đảng tại hội nghị.
Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng Đảng tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đã được quán triệt, triển khai 3 văn bản quan trọng của Tỉnh ủy, gồm: Quy định số 06-QĐ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 27/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, các nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm; Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị.
Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quyết định số 320-QĐ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, 9 văn bản về công tác xây dựng Đảng của Trung ương và của Tỉnh ủy được triển khai tại hội nghị này là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đưa những chủ trương, đường lối của Đảng đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến lưu ý các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên: Chú trọng nghiên cứu kỹ nội dung các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến rộng rãi những nội dung trọng tâm, điểm mới của các văn bản đến đội ngũ cấp ủy viên, tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của cấp dưới để kịp thời có hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục sai sót; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ chính yếu của tỉnh là “Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm theo đúng hướng dẫn quy trình; quan tâm công tác kết nạp chủ DN tư nhân vào Đảng; chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH-NHẬT LINH

 

;
.