123
Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 5 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Thứ Ba, 23/11/2021, 22:14 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 23/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 5. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau hai ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng và xem xét thông qua 2 dự thảo nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp. Ảnh: DOÃN TẤN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp. Ảnh: DOÃN TẤN

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, nhất trí bổ sung dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ ba. Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định, đặc biệt hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động, làm rõ các nội hàm, dự kiến về các chính sách quy định trong dự án luật này, tổng kết sâu sắc thực tiễn, đánh giá qua 2 năm phòng, chống dịch COVID-19 để bổ sung cơ chế chính sách, quy định phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch, bảo đảm tương thích với các luật khác mới ban hành và những dự án luật khác mà Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong việc xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh theo yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình đã cam kết; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật. 

Thực hiện Luật Điều ước quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 2 nội dung chưa được quy định hoặc có quy định khác với quy định hiện hành trong dự thảo Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Việc ký kết hiệp định này góp phần bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động 2 nước thực hiện bền vững các quyền con người về kinh tế, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và góp phần bảo đảm tốt hơn quyền an sinh xã hội đã được Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến về chủ trương trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kết luận cụ thể để triển khai các thủ tục về ký kết và căn cứ vào quy định của pháp luật để tổ chức phê duyệt theo thẩm quyền. Đồng thời đề nghị Chính phủ sớm xem xét, chuẩn bị hồ sơ để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trình Quốc hội theo quy định nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và để hiệp định này sớm được thực thi đầy đủ trên thực tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến tổng kết Kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu vào việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường và Kỳ họp thường kỳ tháng 5/2022 của Quốc hội khóa XV.

Trong Phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, cơ bản đồng tình, đánh giá cao báo cáo về công tác dân nguyện do Ban Dân nguyện trình và thống nhất kết luận một số nội dung tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác dân nguyện với các cơ quan bên trong cũng như với các cơ quan bên ngoài, nhất là vấn đề tăng cường công tác phối hợp.

* Trước đó, chiều cùng ngày, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân nguyện tháng 9 và tháng 10/2021 của Quốc hội.

HOÀNG HOA

;
.