123
Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 14/10/2021, 23:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hanh văn bản hỏa tốc số 15215/UBND-VP về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở KH-ĐT tham mưu ban hành quy định và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công dự án trên địa bàn tỉnh, bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ; làm việc cụ thể với từng chủ đầu tư rà soát các dự án đầu tư công chậm tiến độ, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và thời gian hoàn thành dứt diêm dự án.

UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN-MT chủ động theo dõi, bám sát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp rà soát tình hình giải ngân các dự án trước ngày 20/10 để thực hiện các thủ tục điều chuyển vốn trước ngày 15/11 theo quy định pháp luật, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2021.

 AN NHẬT

;
.