123
Kỳ 2: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP

Kỳ 2: Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Thứ Tư, 13/10/2021, 21:27 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều năm qua, hoạt động của tổ chức Đảng trong DN cổ phần hóa (CPH) được thực hiện theo Quy định 287-QĐ/TW và Quy định 288-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư (Khóa X) quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ trong công ty cổ phần (vốn nhà nước trên 50% và vốn nhà nước dưới 50%). Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIV tham dự hội nghị trực tuyến Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287, 288-QĐ/TW của Ban Bí thư, của Đảng ủy Khối DN Trung ương tại một số tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ, Chi bộ cơ sở) trong DN trên địa bàn tỉnh BR-VT, tháng 9/2021.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIV tham dự hội nghị trực tuyến Khảo sát việc thực hiện Quy định số 287, 288-QĐ/TW của Ban Bí thư, của Đảng ủy Khối DN Trung ương tại một số tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ, Chi bộ cơ sở) trong DN trên địa bàn tỉnh BR-VT, tháng 9/2021.

Nhiều áp lực về khối lượng công việc

Đảng bộ CP Cao su Thống Nhất hiện có 47 đảng viên với 4 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Công ty luôn có sự thống nhất cao trong việc đề ra giải pháp thực hiện Nghị quyết các cấp, cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian qua, DN đang trong quá trình tinh giảm lao động gián tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc khối lượng công việc chuyên môn của  nhân viên, đội ngũ quản lý tăng. Với những người tham gia công tác Đảng, công việc càng thêm áp lực. Trong khi nghiệp vụ công tác Đảng ngày càng nhiều.

Một khó khăn khác, theo ông Trần Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Thống Nhất là việc phát triển đảng viên tại Công ty cũng hạn chế, do nguồn lao động trẻ ngày càng ít và khó tuyển dụng. Số cán bộ nguồn còn hạn chế do chưa được đào tạo lý luận chính trị.

Khó khăn của Đảng bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất cũng là khó khăn chung của nhiều DN đang thực hiện QĐ 287, 288 trên địa bàn tỉnh. 

Chưa kể, hiện nay một số quy định hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ trong DN chưa đồng bộ nên khi thực hiện quy hoạch, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo còn gặp khóa khăn. Cụ thể, theo quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên trong DN nhà nước và DN nhà nước có vốn chi phối, cấp ủy DN có thẩm quyền lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong DN. Dù vậy, nguyên tắc này chưa được thể chế hóa đầy đủ trong các văn bản hiện hành, vai trò lãnh đạo của cấp ủy DN trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ chưa rõ nét, có nội dung còn mang tính hình thức.

 

BÀ NGUYỄN THỊ YẾN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Giải pháp trọng tâm nâng chất lượng công tác Đảng trong DN
Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Bí thư cấp ủy cơ sở trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại DN. Bí thư cấp ủy, chi bộ cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo DN nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, các vấn đề nổi cộm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.
Thứ hai, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các khâu trong quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý và đề nghị cấp trên xem xét, quyết định. Trong đó, thực hiện tốt mô hình “nhất thể hóa” bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN, nhằm tạo sự thống nhất cao giữa lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chuyên môn.
Thứ ba, quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.
Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong DN theo hướng trọng tâm, thực chất và hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong tham gia xây dựng Đảng và giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong DN.

Cần quy định rõ trách nhiệm của chủ DN về phát triển Đảng

Tại hội nghị Khảo sát việc thực hiện QĐ số 287, 288 của Đảng ủy Khối DN Trung ương, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng trong QĐ 287 cần làm rõ, và cụ thể hơn về mối quan hệ giữa cấp ủy với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cơ quan có liên quan về công tác cán bộ. Trong QĐ 288 thì cần quy định rõ người đại diện phần vốn nhà nước phải là bí thư, phó bí thư hoặc cấp ủy trong DN thì mới phát huy vai trò lãnh đạo trong DN. Hiện nay, trong số các DN cổ phần vẫn còn 9/65 DN chưa thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty).

Nhân viên Công ty CP Cấp nước tỉnh BR-VT kiểm tra hệ thống bơm tự động tại Nhà máy cấp nước  Phú Mỹ vào tháng 4/2020. Ảnh: MINH TÂM
Nhân viên Công ty CP Cấp nước tỉnh BR-VT kiểm tra hệ thống bơm tự động tại Nhà máy cấp nước Phú Mỹ vào tháng 4/2020. Ảnh: MINH TÂM

Bên cạnh đó, ở các DN làm tốt công tác xây dựng Đảng thì vai trò trách nhiệm của người đứng đầu (bí thư cấp ủy) được đề cao phát huy. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Biển Đông và hải đảo cho rằng, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhằm tạo niềm tin, sự tín nhiệm của người lao động đối với sự lãnh đạo của cấp ủy tại đơn vị. Đồng thời, cấp ủy phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị-xã hội trong DN, chủ đạo là tổ chức công đoàn trong phối hợp với chính quyền, tổ chức tốt hội nghị người lao động và thực hiện đối thoại định kỳ nhằm kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người lao động.

Bài, ảnh: MINH THIÊN

;
.