123
Kỳ 1: Bảo đảm hài hòa quyền lợi các bên - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP

Kỳ 1: Bảo đảm hài hòa quyền lợi các bên

Thứ Ba, 12/10/2021, 19:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8/2/2010, Ban Bí thư ban hành Quy định số 287, 288 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần (CP), công ty TNHH, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (Quy định 288) và từ 50% vốn điều lệ trở lên (Quy định 287). Thực hiện 2 quy định này, bên cạnh những thuận lợi, các đảng ủy DN cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện hoạt động của đơn vị.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Cấp nước tỉnh BR-VT ra mắt tại Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trang thông tin điện tử của công ty.
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Cấp nước tỉnh BR-VT ra mắt tại Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trang thông tin điện tử của công ty.

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Quy định 287, 288 của Ban Bí thư đã cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ tổ chức đảng trong DN có vốn Nhà nước sở hữu trên 50% và dưới 50%. Do đó, việc thực hiện các quy định trên tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng trong DN phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị. Bên cạnh việc lãnh đạo về công tác chính trị, tư tưởng và công tác xây dựng đảng, cấp ủy các DN cổ phần hóa còn lãnh đạo về sản xuất kinh doanh, an ninh-quốc phòng, công tác tổ chức, cán bộ, đoàn thể chính trị của đơn vị.

Tại Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy là thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý các bộ phận. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động luôn được thông suốt từ cấp lãnh đạo xuống đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành DN.

Ông Nguyễn Tiến Lạng, Bí thư Đảng ủy công ty cho biết, căn cứ Điều lệ, quy chế hoạt động của DN, Đảng ủy công ty đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy DN, quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng Quy định 288.

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất đã tập trung chỉ đạo các giải pháp chuyển đổi chế độ cạo mủ, thâm canh, chăm sóc tốt vườn cây cao su nhằm bảo đảm chỉ tiêu về sản lượng. Trong ảnh: Công nhân khai thác mủ cao su thời điểm cuối năm 2019. Ảnh: Trà Ngân
Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất đã tập trung chỉ đạo các giải pháp chuyển đổi chế độ cạo mủ, thâm canh, chăm sóc tốt vườn cây cao su nhằm bảo đảm chỉ tiêu về sản lượng. Trong ảnh: Công nhân khai thác mủ cao su thời điểm cuối năm 2019. Ảnh: Trà Ngân

Hằng năm, Đảng ủy công ty xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; căn cứ điều lệ, quy chế, quy định của công ty, các nghị quyết của đại hội cổ đông, của HĐQT để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển DN, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty sát với tình hình thực tế của đơn vị.

Tương tự, tại Công ty CP Cao su Thống Nhất, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt đều là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nên đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng thực thi vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị trong toàn công ty. Đảng ủy nắm bắt mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại công ty và bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ cho phép để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty hoàn thành tốt các nghị quyết đề ra. Kết quả, trong nhiều năm Công ty luôn hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hằng năm, bảo tồn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách đầy đủ, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động bằng các chính sách phúc lợi…

Ngoài 2 DN nói trên, toàn tỉnh có 51 DN nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ và 12 công ty nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống. Các DN này đều có tổ chức đảng và thực hiện theo Quy định 287, 288 và chiếm tỷ lệ 0,6% trong tổng số DN trên địa bàn tỉnh.

Phát triển doanh nghiệp đúng định hướng

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Quy định 287, 288, các cấp ủy trong DN đã phối hợp lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của DN, cổ đông và người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao. Vai trò giám sát của đảng viên và quần chúng trong các hoạt động của đơn vị được phát huy.

Bên cạnh đó, các cấp ủy thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước.

Các cấp ủy cũng tham gia, cho ý kiến về phát triển DN, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, tay nghề, ngoại ngữ cho cán bộ, công nhân, người lao động; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phối hợp tìm kiếm, mở rộng thị trường, áp dụng các loại hình dịch vụ mới, góp phần sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã thực hiện chủ trương nhất thể hóa trong công tác lãnh đạo, điều hành, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐQT (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty) hoặc tổng giám đốc (giám đốc) để thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức đảng. Cụ thể, 56/65 DN thực hiện chủ trương này theo Quy định 287, 288.

Trong giai đoạn 2015-2020, các DN đạt tổng doanh thu khoảng 332.974 tỷ đồng; lợi nhuận 112.679 tỷ đồng; nộp ngân sách 13.331 tỷ đồng. Thực hiện theo Quy định 287, có 49/54 DN hoạt động có hiệu quả, có lãi; theo Quy định 288 có 11/13 DN hoạt động hiệu quả, có lãi.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho hay, định kỳ hằng năm lãnh đạo tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với DN để có chủ trương, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của DN. Đồng thời, giải quyết kịp thời các nội dung, yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong DN. Vào dịp cuối năm hàng năm, tỉnh thành lập các đoàn công tác đến thăm, động viên, tuyên dương, khen thưởng các DN có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

“Ngay trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, các DN gặp nhiều khó khăn, tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến gặp gỡ 550 DN, hiệp hội đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19”, bà Nguyễn Thị Yến nói.

(Còn nữa)

MINH THIÊN

;
.