Huyện ủy Xuyên Mộc quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Thứ Hai, 05/10/2020, 20:49 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/10, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 55 ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch 266, ngày 23/6/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chương trình hành động số 47 ngày 28/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kế hoạch 268 ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc về thực hiện chương trình hành động số 44 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 270, ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chương trình số 49 ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược quốc phòng Việt Nam; Kế hoạch số 271, ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chương trình số 50, ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

NGUYỄN THẮNG

;
.