123
Người về BR-VT phải cách ly như thế nào? - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Người về BR-VT phải cách ly như thế nào?

Thứ Sáu, 01/10/2021, 21:10 [GMT+7]
In bài này
.

Theo hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế tại Công văn số 5163 ban hành ngày 27/9, những người đến/về từ các khu vực có dịch bệnh COVID-19 và đang không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 thì thực hiện cách ly y tế như sau:

Người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 vẫn phải tự cách lyy tại nhà 7 ngày và phải xét nghiệm PCR 2 lần.
Người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 vẫn phải tự cách lyy tại nhà 7 ngày và phải xét nghiệm PCR 2 lần.

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến/về địa phương và luôn thực hiện 5K; xét nghiệm PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng bệnh COVID-19 phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo; xét nghiệm PCR 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác (không có dịch) đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng, đỗ dọc đường thì không cần cách ly và xét nghiệm.

Với trường hợp đến và trở về từ những nơi đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thì áp dụng theo quy định của UBND tỉnh BR-VT tại Công văn số 8376/UBND-VP ngày 12/7/2021 về việc tăng cường kiểm soát người vào tỉnh. Theo đó, tỉnh BR-VT không tiếp nhận người về từ những nơi đang áp dụng Chỉ thị 16, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cấp cứu, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở vật liệu sản xuất. Riêng các trường hợp đặc biệt được UBND tỉnh cho phép phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F1) hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 (F2)), thực hiện theo Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế gồm: Thành viên đoàn công tác từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên phải tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định, thực hiện xét nghiệm khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng bệnh COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh cũng tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và luôn thực hiện 5K, thực hiện xét nghiệm PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng bệnh COVID-19 cần thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 3 ngày kể từ ngày đến/về địa phương theo quy định, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện 5K, thực hiện xét nghiệm PCR vào ngày đầu và ngày thứ 3 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Với các chuyên gia/thân nhân chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; chuyên gia/người lao động Việt Nam hồi hương quy định như sau: Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng bệnh COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh cách ly y tế tập trung 7 ngày và tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng bệnh COVID-19 phải cách ly y tế tập trung 14 ngày và tiếp tục theo dõi y tế tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo, xét nghiệm PCR 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 tính từ ngày nhập cảnh. Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng bệnh COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; có đi kèm theo trẻ em dưới 18 tuổi những trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng bệnh COVID-19 thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong 7 ngày tiếp theo, tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh, xét nghiệm PCR 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày 14 tính từ ngày nhập cảnh.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch thì không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/2/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa.

HỒNG PHƯƠNG

;
.