123
Sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư

Thứ Tư, 11/09/2019, 22:03 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Thông báo số 2031-TB/TU ngày 22/8/2019 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng “Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư” bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ và các văn bản của Trung ương. Trong đó, cần chú ý xác định rõ số lượng, địa chỉ các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư phải sắp xếp, sáp nhập; đánh giá cụ thể thực trạng, mức độ tác động về kinh tế, xã hội, hiệu quả hoạt động quản lý, sự đồng thuận trong nhân dân... của việc sắp xếp, sáp nhập. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, cần bảo đảm dân chủ, công khai, đúng chủ trương, quy trình, quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân đồng tình việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh.

TRIỆU VỸ

;
.