123
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8, khóa XII - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Thứ Sáu, 23/11/2018, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tại tỉnh BR-VT, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu Tỉnh ủy. Tỉnh ủy cũng nối cầu trực tuyến đến 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Trong buổi sáng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt, triển khai Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung quan trọng của 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dư toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Các nghị quyết, quy định, kết luận này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của hội nghị vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM

;
.