123
Lò vẫn nóng rực! - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Lò vẫn nóng rực!

Thứ Tư, 10/07/2019, 18:39 [GMT+7]
In bài này
.

Trong 2 lần chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ - các tổ chức thành viên của Mặt trận tập trung sức chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm tính hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Tăng cường sức chiến đấu của Đảng, loại bỏ những cán bộ, đảng viên hư hỏng, cơ hội, không còn uy tín ra khỏi bộ máy, đó là cách tốt nhất lấy lại lòng tin của nhân dân, nâng cao uy tín, sức mạnh của Đảng. 

Lò chống tham nhũng - dù là củi khô hay củi tươi vẫn phải “nóng rực”, sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân mới vững vàng về tới đích. Các phiên họp thứ 35, 36 và phiên họp thứ 37 (ngày 7 và 8/7), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo công khai các “vi phạm nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng” của một số cán bộ cao cấp của Đảng, thuộc những cơ quan, tổ chức giữ vị trí quan trọng trong bộ máy ở Trung ương và địa phương. 

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2021-2025, công tác xây dựng Đảng càng là một đòi hỏi bức xúc và cấp bách. Nhiệm kỳ 2016-2020, Đảng đã có nhiều Nghị quyết và Chỉ thị quan trọng về công tác xây dựng Đảng, về tự phê bình và phê bình trong Đảng; Nghị quyết về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Riêng 6 tháng đầu năm 2019, trong cả nước, gần 500 cán bộ, đảng viên đã bị xem xét, xử lý kỷ luật. Kỷ luật của Đảng được tiến hành nghiêm minh, công khai, minh bạch, không có vùng cấm, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đất nước ta đang có những bước tiến dài, với nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức mạnh quốc phòng - an ninh; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Hội nhập quốc tế sâu rộng, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh nhiều thuận lợi cơ bản, đan xen không ít  thách thức và nguy cơ, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ, phản bác các luận điệu sai trái của thế lực thù địch càng phải được tăng cường. Bảo đảm uy tín, sức mạnh chiến đấu của Đảng, giữ vững vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn luôn là yếu tố quyết định sự thắng lợi của công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nghiêm khắc xử lý các vi phạm vừa có tính răn đe, loại bỏ cán bộ hư hỏng ra khỏi bộ máy, vừa để thu hồi tài sản công bị thất thoát, có vị trí  trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Phòng, chống tham nhũng - lò vẫn nóng rực - mũi “đột phá” của công tác xây dựng Đảng.

HẢI VÂN

 

;
.