123
Điều kiện cấp giấy chứng nhận DN khoa học và công nghệ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Điều kiện cấp giấy chứng nhận DN khoa học và công nghệ

Thứ Tư, 20/03/2019, 17:15 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 20-3-2019, Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH-CN) chính thức có hiệu lực thi hành. 

Theo Nghị định này, điều kiện để doanh nghiệp (DN) được cấp giấy chứng nhận (GCN) doanh nghiệp KH-CN, bao gồm: Được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (1); Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH-CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo khoản 2 Điều 7 của Nghị định 13/2019 (2); Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH-CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. DN mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng điều kiện (1) và (2) nêu trên được chứng nhận là doanh nghiệp KH-CN.

Cũng theo Nghị định trên, DN được cấp GCN doanh nghiệp KH-CN đang trong thời gian hưởng các ưu đãi, hỗ trợ, kể cả trường hợp đã được cấp GCN nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 20-3-2019 thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó. Trường hợp DN đáp ứng các quy định tại Chương III Nghị định 13-2019 thì được lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định 13-2019 cho thời gian còn lại. 

Bên cạnh đó, việc xác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi được tính liên tục kể từ khi bắt đầu thực hiện ưu đãi cho doanh nghiệp KH-CN theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 20-3-2019.

CHÂU THANH

;
.