123
PV GAS chia cổ tức 53% cho năm 2018 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

PV GAS chia cổ tức 53% cho năm 2018

Thứ Tư, 10/04/2019, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, MCK: GAS) cho biết: Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 diễn ra ngày 9-4,  Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông là 53% vốn điều lệ so với kế hoạch là 40%.

Năm 2018, PV GAS đã hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, PV GAS đã sản xuất và cung cấp gần 9,7 tỷ m3 khí, hơn 1,7 triệu tấn LPG, hơn 95 ngàn tấn condensate; Tổng doanh thu 77.127 tỷ đồng, đạt 138% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 11.709 tỷ đồng, đạt 182% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 5.401 tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch năm. Với kết quả này, PV GAS là đơn vị đứng trong Top đầu các đơn vị trong PVN có các chỉ số tài chính ấn tượng (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 25%, trên vốn điều lệ đạt 61%, nợ phải trả/tổng tài sản 25%); tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, cung cấp 60% sản lượng LPG cả nước.

Qúy I-2019, PV GAS đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.900 tỷ đồng.

Năm 2019, PV GAS đề ra mục tiêu doanh thu 63.908 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 9.546 tỷ đồng; kế hoạch chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

PHAN HÀ

;
.