123
Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Thứ Tư, 13/01/2021, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức phiên họp thứ nhất BCĐ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng BCĐ công tác bầu cử, chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: DƯƠNG GIANG
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy Nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

“Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Sự kiện này còn là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật; có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN yêu cầu MTTQ các cấp thực hiện tốt trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bầu cử. Mặt trận các cấp phối hợp, tham gia với UBND, Thường trực HĐND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách công tác hiệp thương ở địa phương bảo đảm khách quan, công tâm, vô tư, chính xác.

Để thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ban hành kế hoạch cùng các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo và tài liệu phục vụ công tác bầu cử; chuẩn bị công tác hiệp thương đối với ĐBQH và đại biểu HĐND; tham gia chuẩn bị dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng ĐBQH cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương; chuẩn bị cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trong khối Mặt trận.

Dự kiến, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sẽ diễn ra ngày 5/2/2021. Thời gian diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai xong trước ngày 19/3/2021 và Hội nghị hiệp thương lần thứ ba xong trước ngày 18/4/2021.

HIỀN HẠNH

;
.