123
Không để những tác động tiêu cực làm méo mó ngòi bút của nhà báo - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
ÔNG NGUYỄN HỒNG LĨNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Không để những tác động tiêu cực làm méo mó ngòi bút của nhà báo

Thứ Tư, 17/06/2020, 21:27 [GMT+7]
In bài này
.

 

Ngày 18 và 19/6, Hội Nhà báo tỉnh BR-VT tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho phóng viên Báo BR-VT cuộc trao đổi về vai trò của những người làm báo và của Hội Nhà báo tỉnh đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

* Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về hoạt động báo chí tỉnh BR-VT và thực trạng đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua? 

- Ông Nguyễn Hồng Lĩnh: Cùng với sự lớn mạnh của báo chí cả nước, báo chí tỉnh BR-VT đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng hoàn thiện, trưởng thành hơn cả về hình thức, nội dung và chất lượng, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan báo chí và các nhà báo đã chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin, phân tích, đánh giá và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự của tỉnh, trong nước và thế giới, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân; tích cực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chú trọng phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và các địa phương trong tỉnh... 

Những người làm báo đã kịp thời nắm bắt thông tin, cho ra đời những tác phẩm, bài viết có tác động xã hội tích cực, phục vụ bạn đọc, đồng thời thông tin trở lại đối với các cơ quan Đảng, chính quyền về các mặt đời sống xã hội của tỉnh, trở thành kênh thông tin quan trọng, hữu ích giúp cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ và có những giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra. 

Đặc biệt, tôi đánh giá cao những loạt bài mang tính chuyên đề Báo BR-VT đã thực hiện trong thời gian qua, đây chính là những thông tin bổ ích giúp cho các cơ quan chức năng của tỉnh nhận thấy được tình hình và kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.  

* Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế cần nhanh chóng khắc phục. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế. Cụ thể là: chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của Hội; chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới. Có lúc, có nơi vẫn còn một số nhà báo chưa bám sát thực tiễn cuộc sống, bài viết đơn giản, chưa thực sự hấp dẫn, sinh động, chưa đi vào chiều sâu, một số thông tin còn một chiều, chưa có tính dự báo cao; một số chương trình, chuyên mục còn chậm đổi mới về nội dung và hình thức, thiếu các chuyên đề sâu và mang tính thời sự; chưa có nhiều tác phẩm hay, thu hút, hấp dẫn đối với lứa tuổi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, lực lượng đang rất cần sự chăm lo giáo dục về nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

Ngoài ra, một số ít cơ quan báo chí đưa thông tin về tỉnh theo lối giật gân, câu khách, thiếu chân thực, khách quan, làm dư luận hiểu chưa đúng, thậm chí có cái nhìn phiến diện, sai lệch vấn đề; chỉ tập trung khai thác các vụ việc tiêu cực, chưa quan tâm nhiều đến tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước… Đó là những vấn đề đặt ra, đòi hỏi các cơ quan báo chí và các hội viên - nhà báo cần nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân và có những giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn của báo chí nhân dịp Cảng CMIT đón tàu CMA CGM Marco Polo cập cảng, tháng 1/2019. Đây là tàu container lớn nhất cập cảng Việt Nam từ  trước tới nay. Ảnh: BẢO KHÁNH
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn của báo chí nhân dịp Cảng CMIT đón tàu CMA CGM Marco Polo cập cảng, tháng 1/2019. Đây là tàu container lớn nhất cập cảng Việt Nam từ trước tới nay. Ảnh: BẢO KHÁNH

* Theo ông, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?

- Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ truyền thông, mạng xã hội và Internet đã tạo ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đem lại những thách thức lớn cho báo chí. Trong đó, thách thức lớn nhất là sự cạnh tranh thông tin giữa báo chí chính thống với mạng xã hội và Internet. Trong cuộc cạnh tranh này, báo chí không những phải thông tin nhanh, chính xác, phản ánh đúng bản chất sự việc, vấn đề nảy sinh mà còn đòi hỏi phải định hướng được dư luận và mạng xã hội, góp phần tích cực trong việc phản bác thông tin sai trái, xấu, độc trên mạng xã hội và Internet. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, các cơ quan báo chí trong tỉnh phải là vũ khí sắc bén trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, phòng chống tham nhũng, các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các nhà báo cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của mình trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh mạnh mẽ với những hành vi sai trái. Để làm được điều đó, các cơ quan quản lý báo chí cần tăng cường chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng cho báo chí, giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng; kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là trước và sau các sự kiện quan trọng, sự kiện nóng nảy sinh trên địa bàn. 

Thứ hai, đội ngũ phóng viên và các cơ quan báo chí cần chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương; các định hướng phát triển và những khó khăn, điểm nghẽn ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt, các cơ quan báo chí cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời, vận động nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp ý kiến chuẩn bị việc tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh, nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên. Người làm báo phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng; nêu cao đạo đức nghề nghiệp, không để những tác động tiêu cực làm méo mó ngòi bút của nhà báo; đi vào cuộc sống, sâu sát thực tiễn để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh hiện thực cuộc sống bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình. Báo chí không chỉ thuần túy đưa thông tin mà phải có phân tích, bình luận, có định hướng để giúp người đọc hiểu rõ cái đúng, cái sai, qua đó giúp mọi người biết bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, làm theo cái tốt, cái đẹp, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh BR-VT. 

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại các cơ quan báo chí. Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội; không ngừng cải tiến về nội dung và hình thức hấp dẫn, sinh động; nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí nói chung, nhất là các bài báo tham gia giải báo chí quốc gia, giải báo chí của tỉnh và các giải báo chí chuyên ngành.  

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020) và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi gửi đến đội ngũ những người làm báo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng, Nhà nước.

* Xin trân trọng cám ơn ông!

NGUYỄN ĐỨC
(Thực hiện)

;
.