123
Đối thoại để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Dân vận - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đối thoại để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Dân vận

Thứ Ba, 03/12/2019, 19:43 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là chủ đề của hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với tổ trưởng Tổ Dân vận khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh diễn ra vào ngày 3/12. Chủ trì hội nghị gồm các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và 280 đại biểu đại diện cho 565  tổ trưởng Tổ Dân vận khu phố, thôn, ấp.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đồng cho biết, toàn tỉnh hiện có 565/565 khu phố, thôn, ấp, khu dân cư đã thành lập Tổ Dân vận với 6.453 thành viên, trong đó 2.181 đảng viên. Nhìn chung, các Tổ Dân vận từng bước phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chi bộ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác dân vận cơ sở. Nhiều mô hình dân vận khéo được Tổ Dân vận đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả; góp phần vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Bên cạnh những mặt đã đạt được, hoạt động của Tổ Dân vận còn những hạn chế như: Công tác phối hợp hoạt động giữa Tổ Dân vận với Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể ở một số nơi chưa đồng bộ, hiệu quả cao. Hoạt động của một số ít Tổ Dân vận còn hình thức, chưa nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn; trình độ năng lực của cán bộ khu phố, thôn ấp còn hạn chế…

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động của Tổ Dân vận ở khu phố, thôn ấp. Từ đó, đề xuất lãnh đạo tỉnh giải pháp để tháo gỡ, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ như: Tổ chức thường xuyên những lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho các thành viên Tổ Dân vận để có khả năng phân tích, phản biện thông tin xấu giúp người dân hiểu và có nhận thức đúng đắn về chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước; Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tập trung phát huy vai trò của người đứng đầu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng; Tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở; Khen thưởng kịp thời, nhân rộng các mô hình điển hình trong thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua Dân vận khéo…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Dân vận cũng là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác dân vận của các tổ chức Đảng. Các ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, ghi nhận; yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tổ trưởng Tổ Dân vận các khu phố, thôn, ấp tiếp tục là cầu nối để đưa những thông tin, định hướng phát triển của tỉnh đến với từng người dân; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý khi chọn các cán bộ tham gia Tổ Dân vận cần ưu tiên cho những người có năng lực điều hành, có điều kiện kinh tế tốt, tâm huyết với hoạt động vì cộng đồng. Có được đội ngũ như vậy, hoạt động của Tổ Dân vận sẽ ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao đổi, chia sẻ với tổ trưởng Tổ Dân vận các khu phố, thôn, ấp về những chủ trương, định hướng của tỉnh trong phát triển kinh tế tập trung 5 mũi nhọn: Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu hút đầu tư có chọn lọc, đi đôi với bảo vệ môi trường; kiên quyết từ chối các dự án thâm dụng lao động hoặc gây ô nhiễm…

Tin, ảnh: MINH THIÊN

;
.