123
Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương

Thứ Sáu, 11/10/2019, 20:36 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 11/10, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa XI) về Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư đã góp phần đưa báo Đảng đến đông đảo bạn đọc, cán bộ, đảng viên. Trong ảnh: Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đọc Báo BR-VT được phát hành tại một hội nghị do tỉnh tổ chức. Ảnh: Mạnh Thắng
Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư đã góp phần đưa báo Đảng đến đông đảo bạn đọc, cán bộ, đảng viên. Trong ảnh: Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đọc Báo BR-VT được phát hành tại một hội nghị do tỉnh tổ chức. Ảnh: Mạnh Thắng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Tỉnh ủy với các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, ngay sau khi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ trên địa bàn tỉnh. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đoàn thể chính trị xã hội các cấp đã tuyên truyền, tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, việc thực hiện các văn bản nêu trên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, đời sống văn hóa, tinh thần được nâng lên. Các dịch vụ thiết yếu, các công trình văn hóa, thể thao phục vụ cuộc sống người dân ngày càng được bảo đảm. Năm 2009, tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 55,7%, đến năm 2018 đã đạt 84,3%, vượt 2,3% chỉ tiêu. Hoạt động của Liên hiệp các Hội KH-KT được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Đối tượng được cấp báo Bà Rịa-Vũng Tàu được mở rộng, có tác dụng tích cực trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, nêu bật những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nêu trên và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến biểu dương những kết quả đã đạt được của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Để tiếp tục thực hiện tốt các văn bản trên trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát và đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Trung ương đã đặt ra trong các văn bản nêu trên. 

NGUYỄN ĐỨC, MINH NHÂN

;
.