123
Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

Thứ Sáu, 11/10/2019, 10:41 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 11/10, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X); Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI).

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Ông Huỳnh Bách Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương.
Ông Huỳnh Bách Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự tài liệu về 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới"; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Lương Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tham luận về thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa XI) về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.
Ông Lương Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tham luận về thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư (khóa XI) về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Trong chương trinh hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nêu trên, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện tốt trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến đề nghị ban soạn thảo báo cáo tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị. Bà Nguyễn Thị Yến biểu dương những thành quả đã đạt được của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Để tiếp tục thực hiện tốt các văn bản trên trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của mình phải rà soát và đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Trung ương đã đặt ra. 

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC-MINH NHÂN

;
.