123
Triển khai mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Triển khai mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Thứ Năm, 16/09/2021, 21:41 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đề ra các mục tiêu: 100% trẻ em có nguy cơ bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi; trên 90% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp; 90% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 80% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em,...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; nâng cao năng lực chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em; theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình về lao động trẻ em…

NHUNG HOA

;
.