.

Nâng cao kết quả PAR INDEX và PAPI

Cập nhật: 19:12, 26/08/2020 (GMT+7)

UBND vừa có văn bản triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng CCHC, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số giải pháp yêu cầu các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI của tỉnh trong thời gian tới; thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và trong kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh, rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm đúng thời gian quy định. Căn cứ kết quả điều tra khảo sát sự hài lòng của người dân, DN năm 2019, các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát trang thiết bị tại bộ phận một cửa để bố trí đầy đủ theo quy định; rà soát thủ tục hành chính (TTHC) để kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ; rà soát bộ TTHC để cập nhật, niêm yết đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận một cửa; rà soát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, đảm bảo hướng dẫn đầy đủ và đề nghị bổ sung hồ sơ không quá 1 lần, thực hiện giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định. Chọn những TTHC đơn giản, dễ thực hiện, phát sinh hồ sơ nhiều, thực hiện các giải pháp bảo đảm việc triển khai hiệu quả, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến; tăng cường các giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Cập nhật, niêm yết TTHC đầy đủ tại Cổng/Trang thông tin điện tử các Sở, ngành, địa phương, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo cung ứng đầy đủ các biểu mẫu, quy trình thực hiện các TTHC để người dân được biết liên hệ, tra cứu và thực hiện TTHC…

MINH AN

.
.
.