Là nước

Thứ Sáu, 05/07/2024, 15:25 [GMT+7]
In bài này
.

Tìm chỗ thấp mà tràn chảy

ánh trăng giỡn bóng thiệt như chơi

có dòng nước không thể tay sờ mắt thấy

bay ngược lên trời làm mây trôi

 

Sông có bao giờ thẳng tắp

lở bồi duyên nhau

mạch ngầm vắt đất

thấm giọt sương gieo ánh ướt hoa cười

 

Em chảy qua đời tôi

nước mắt trôi xuôi

trung hoà vị mặn

lân tinh nở hoa trắng nắng

vỗ triền miên bờ bãi người

như mỗi ngày đêm

tôi hít thở khí trời

 

Chiều ra sông

xoè tay khoả sóng tới trùng dương

vốc ngụm nước long lanh ánh mắt ấy

tôi uống mãi một tình yêu khúc khuỷu

nước vô tâm rốc cạn lại đầy.

NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG

;
.