NGUYỄN LÊ ÁI NGỌC

Cung đàn xuân

Thứ Sáu, 02/02/2024, 16:27 [GMT+7]
In bài này
.

Cung đàn xuân

Bâng khuâng, bâng khuâng thềm nắng

Sắc hoa khoe duyên lặng lặng

Dịu hiền lọn khói giăng giăng

 

Cung đàn xuân

Nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng chan hòa

Yêu thương về với mọi nhà

Điệu nhạc rộn vui ngân xa

 

Cung đàn xuân

Vấn vương, vấn vương chất ngất

Giao mùa xôn xao trời đất

Lộc non đâm chồi vạn vật

 

Cung đàn xuân

Cảm xúc, cảm xúc chơi vơi

Lối hoa tràn nông thôn mới

Tôi về bước chân phơi phới

 

Cung đàn xuân

Êm đềm, êm đềm nỗi nhớ

Hương thơm mùi già một thuở

Nội giờ còn ở trong mơ...

NGUYỄN LÊ ÁI NGỌC

;
.