NGUYỄN BÁ THUYẾT

Vội vàng chi hỡi mùa Đông

Thứ Sáu, 26/01/2024, 17:15 [GMT+7]
In bài này
.

Đang say

giấc mộng mùa Thu

Vội vàng

chi hỡi

mây mù sang Đông

Mùa trôi hối hả trong lòng

Nhớ thương từ độ qua sông đến chừ.

 

Tình đang thắm thiết với Thu

Sao em quay quắt chối từ mà đi

Đớn đau trao khúc biệt ly

Em ơi!... còn nhớ thương gì nữa không?

 

Em đưa tình ấy vào Đông

Bỏ mình anh lại tơ lòng vấn vương

Anh nào kịp hẹn lời thương

Chiều đông đứng đợi bên đường em qua

 

Đợi từ Thu trẻ, Đông già

Tình không trở lại mãi xa mịt mờ

Sắt se lối cũ thẩn thờ

Thời gian trôi mãi… câu thơ thêm buồn!

NGUYỄN BÁ THUYẾT
;
.