Sở Văn hóa-Thể thao: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Thứ Ba, 14/11/2023, 18:17 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 14/11, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Sở VH-TT.

Năm 2022, theo kết quả chỉ số và xếp hạng CCHC 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở VH-TT đứng thứ 18/21 sở, ban, ngành.

Năm 2023, sở đã thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC, tiến hành kiểm tra 3/6 đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, sở đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để khắc phục sau kiểm tra. Sở đã triển khai và giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến từ xa đối với 103 thủ tục.

Tính đến ngày 31/10/2023, sở đã tiếp nhận và xử lý 310 hồ sơ TTHC, trong đó có 278 hồ sơ trả trước hạn, 2 hồ sơ trả đúng hạn, 2 hồ sơ trong hạn và 10 hồ sơ trễ hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận lãnh đạo Sở VH-TT quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC. Hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

HOÀNG BÁCH

;
.