Xây dựng công nghệ tương tác 3D vào hoạt động trưng bày bảo tàng

Thứ Hai, 18/09/2023, 18:24 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là một trong những nhiệm vụ UBND tỉnh đưa ra trong Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 14/9/2023 về triển khai thực hiện Chương trình tổng thể và phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Chương trình).

Theo đó, Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực cụ thể: di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh, thư viện, đào tạo, văn hóa dân tộc, văn hóa đối ngoại, công nghiệp văn hóa.

Đối tượng là di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt; di tích cấp quốc gia; di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc nguy cơ mai một; các thiết chế văn hóa, không gian văn hóa sáng tạo…

Về nhiệm vụ và giải pháp, Chương trình đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa dân tộc như: Tiếp tục đầu tư, tu bổ và tôn bạo di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo; nghiên cứu, khảo sát và xây dựng 2 hồ sơ tiêu biểu đề nghị ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đẩy mạnh công tác sưu tầm tài liệu cổ, quý hiếm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học; nghiên cứu xây dựng công nghệ tương tác 3D vào hoạt động trưng bày bảo tàng và các di tích lịch sử cách mạng, kiến trúc nghệ thuật… để quảng bá di sản văn hóa Bà Rịa - Vũng Tàu đến với du khách trong và ngoài nước.

HOÀNG BÁCH

;
.