Tăng cường trao đổi thông tin tội phạm với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ Nhật, 31/03/2024, 16:23 [GMT+7]
In bài này
.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch triển khai phòng, chống tội phạm năm 2024 vừa được Sở Ngoại vụ ban hành.

Ngoài nhiệm vụ trên, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức cảnh giác của Nhân dân.

Kịp thời liên hệ với các cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, để thực hiện xác minh đối với tội phạm có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan công tác phòng, chống tội phạm.

PHƯƠNG ANH 

 
;
.