Hơn 4.100 cửa hàng xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ

Chủ Nhật, 07/01/2024, 16:32 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến nay, có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Toàn ngành đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng.

Cụ thể, cơ quan thuế đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện chỉ đạo cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ngay việc tham mưu UBND chỉ đạo các cơ quan ban ngành tại địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Cục thuế đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tại địa phương tham mưu UBND thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nắm bắt thực trạng để tham mưu UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương gắn với từng địa bàn, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; tăng cường, đa dạng các hình thức tuyên truyền quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đến từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và công ty cung cấp giải pháp;...

Theo Tổng cục Thuế, bên cạnh các doanh nghiệp đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, các doanh nghiệp khác cũng đang khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định. 

Đồng thời, quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến lãnh đạo cục thuế, phòng, chi cục thuế và cụ thể đến công chức quản lý đơn vị để làm việc, tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về hóa đơn điện tử tới từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để các đơn vị hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện được phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

Cùng với đó, tham mưu UBND thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023.

THÙY DƯƠNG

;
.