Châu Đức phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch

Thứ Sáu, 07/07/2023, 12:35 [GMT+7]
In bài này
.

Châu Đức có trên 34.500ha sản xuất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ khoảng 81% diện tích đất tự nhiên. Địa hình có nhiều thuận lợi về giao thông, khí hậu, hệ thống thủy lợi, thích hợp cho việc hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, như vùng cây ăn trái tại các xã Láng Lớn, Xà Bang, Kim Long; cây hồ tiêu tại xã Quảng Thành; ca cao tại các xã Xà Bang, Bình Giã, Bình Trung...

Những yếu tố này cũng là tiềm năng quan trọng để khai thác du lịch phục vụ nhu cầu của du khách.

 Xem video:

Thực hiện: ĐINH HÙNG-MINH THANH

 

;
.