Xử lý nghiêm tàu cá vi phạm giám sát hành trình

Thứ Sáu, 18/11/2022, 18:53 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18/11, Bộ NN-PTNT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển, đề nghị phối hợp xử lý khi nhận thông báo tàu cá mất kết nối hơn 10 ngày trên biển.

Theo Bộ NN-PTNT, qua đợt thanh tra của Đoàn thanh tra EC tại Việt Nam tháng 10/2022, đoàn EC đánh giá cơ quan Trung ương đã nỗ lực rất lớn trong việc theo dõi, phát hiện các tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá bị mất kết nối hơn 10 ngày trên biển và xử lý kịp thời thông báo gửi cho các địa phương để xử lý tàu cá vi phạm giám sát hành trình.

Tuy nhiên, kết quả xử lý của các địa phương chủ yếu chỉ ở mức độ lập biên bản nhắc nhở không tái phạm và rất ít trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, rất nhiều địa phương chưa phối hợp xử lý khi nhận thông báo hoặc đã có báo cáo nhưng chưa xử lý đến cùng vụ việc theo quy định.

Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2021 xảy ra 853 lượt tàu mất kết nối VMS thì 119 lượt tàu/7 tỉnh, thành phố chưa xử lý đến cùng (chiếm 13,95%); 300 lượt tàu/21 tỉnh, thành phố không phản hồi kết quả xử lý (chiếm 35,16%).

Năm 2022 (tính đến 25/10/2022) xảy ra 412 lượt tàu mất kết nối VMS thì 108 lượt tàu/8 tỉnh, thành phố chưa xử lý đến cùng (chiếm 26,21%), 46 lượt tàu/9 tỉnh không phản hồi kết quả xử lý (chiếm 11,16%).

Để sớm gỡ thẻ vàng của ngành thủy sản sản Việt Nam, Bộ NN-PTNT đề nghị, UBND các tỉnh, thành phố ven biển sau khi nhận được thông báo tàu cá mất kết nối hơn 10 ngày trên biển phải xác nhận qua email: giamsattauca.tcts@gmail.com và trả lời kết quả xử lý bằng văn bản về Tổng cục Thủy sản để theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

Bộ NN-PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo đầy đủ kết quả xử lý tới cùng vụ việc đối với các tàu cá bị mất kết nối hơn 10 ngày trên biển trong năm 2021, 2022, gửi về Tổng cục Thủy sản trước ngày 30/11.

KIM HỒNG

 
;
.