Từ 1/7, phải trả 80% giá dịch vụ nếu hủy bỏ yêu cầu hoa tiêu

Chủ Nhật, 26/05/2024, 15:30 [GMT+7]
In bài này
.

Bộ GT-VT vừa ban hành Thông tư số 12/2024 quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam.

Hoa tiêu Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ dẫn tàu.
Hoa tiêu Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ dẫn tàu.

Thông tư mới quy định giá dịch vụ bốc dỡ đối với container hàng hóa quá khổ, quá tải, container chứa hàng nguy hiểm, container có yêu cầu bốc dỡ, chất xếp, bảo quản đặc biệt mà phát sinh thêm chi phí, khung giá áp dụng không vượt quá 150% theo quyết định của Bộ GT-VT.

Trường hợp DN cảng biển phải bố trí thêm các thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ việc bốc, dỡ hàng hóa, giá dịch vụ của thiết bị phát sinh do hai bên tự thỏa thuận.

Thông tư cũng quy định mới về cách tính giá dịch vụ hoa tiêu như khi yêu cầu dịch vụ hoa tiêu hàng hải, người yêu cầu hoa tiêu phải báo cho tổ chức hoa tiêu trước tối thiểu 6 giờ. Với cảng dầu khí ngoài khơi phải báo cho tổ chức hoa tiêu trước tối thiểu 24 giờ.

Trường hợp thay đổi giờ yêu cầu hoa tiêu hoặc hủy bỏ yêu cầu hoa tiêu, người yêu cầu hoa tiêu phải báo cho tổ chức hoa tiêu biết trước thời điểm yêu cầu hoa tiêu đã dự kiến tối thiểu 3 giờ và với cảng dầu khí ngoài khơi là 8h.

Trường hợp hoa tiêu đã lên tàu mà người yêu cầu hoa tiêu hủy bỏ yêu cầu hoa tiêu, thì người yêu cầu hoa tiêu phải trả 80% số tiền tính giá dịch vụ hoa tiêu theo cự ly dẫn tàu đã yêu cầu hoa tiêu trước đó.

Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2024.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN

 
;
.