Quy định mới về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa

Thứ Ba, 21/05/2024, 18:12 [GMT+7]
In bài này
.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Các đơn vị thi công nạo vét luồng hàng hải Cái Mép-Thị Vải.
Các đơn vị thi công nạo vét luồng hàng hải Cái Mép-Thị Vải.

Nghị định nêu rõ, nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng là dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải, nạo vét duy tu đường thủy nội địa là dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa được sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo nghị định, Bộ GT-VT giao kế hoạch nạo vét duy tu, dự toán chi ngân sách Nhà nước đối với nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa quốc gia.

UBND cấp tỉnh giao kế hoạch nạo vét duy tu, dự toán chi ngân sách Nhà nước đối với nạo vét duy tu đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa quốc gia được phân cấp.

Đối với dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng, đường thủy nội địa quốc gia, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện trách nhiệm của người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng; Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện thẩm quyền của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đối với dự án nạo vét duy tu đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa quốc gia được phân cấp cho địa phương quản lý (đường thủy nội địa do UBND cấp tỉnh quản lý).

TRÀ NGÂN

 
;
.