Sử dụng bền vững tài nguyên biển, hải đảo

Thứ Ba, 11/07/2023, 21:18 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là kế hoạch).

Kế hoạch được triển khai nhằm khai thác hợp lý tài nguyên biển và hải đảo, đẩy nhanh tốc độ xây dựng phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Đồng thời, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển...

Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin tuyên truyền về biển đảo; tập trung hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển đảo; huy động nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển; bảo đảm quốc phòng - an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế; phát triển kết cấu hạ tầng biển, ven biển và đô thị ven biển; phát triển văn hóa - xã hội vùng biển đảo và ven biển; nhiệm vụ phát triển các ngành kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh.

LINH ĐAN

;
.