Trang bị kiến thức ứng dụng công nghệ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 19/09/2023, 17:04 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho 60 người là đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Tham gia lớp tập huấn các học viên được trang bị những kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Xuyên Mộc; kỹ năng tiếp cận thông tin trên môi trường mạng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ trong quá trình công tác tại địa phương.

Từ đó, người có uy tín sẽ phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong công tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng, chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh…

Đây là nội dung nằm trong Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh.

TRÍ NHÂN-THANH HỒNG

 

;
.