Tập trung tuyên truyền về các công trình trọng điểm

Thứ Ba, 02/04/2024, 18:12 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

Quý I, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, cũng như sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu”.

Về nhiệm vụ quý II/2024, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ban tuyên giáo các cấp, đơn vị cần tập trung tuyên truyền việc thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh để tạo sự đồng thuận cho người dân, nhất là công tác bàn giao, giải phóng mặt bằng; tiếp tục triển khai Quy định 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Các đơn vị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, phát động phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

HỒNG PHƯƠNG

;
.