Bổ sung quy hoạch chức danh với 212 lượt cán bộ

Thứ Hai, 01/04/2024, 19:06 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 1/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

Ông Phạm Viết Thanh (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Ông Phạm Viết Thanh (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quý I, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành chương trình công tác năm 2024, chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Trung ương khóa XIII; tham mưu chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương còn tham mưu BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định tham gia cấp ủy, xét thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang cho 104 lượt nhân sự; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm theo quy định của Bộ Chính trị đối với 7 cán bộ. Đồng thời phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đối với 212 lượt nhân sự.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, trong quý I/2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh kịp thời tham mưu tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; hoàn thiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023.

Quý II/2024, Ban Tổ chức Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai đề án, nhiệm vụ được BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tiểu ban phục vụ Đại hội khóa XIV của Đảng và cấp ủy các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng; nghiên cứu, hoàn thành các đề án về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM

 
;
.