Thành lập tổ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

Thứ Ba, 21/11/2023, 17:47 [GMT+7]
In bài này
.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3047/QĐ-UBND về việc thành lập tổ đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là tổ chấm điểm). 

Cụ thể, tổ gồm 18 thành viên, là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Thông tin và Truyền thông. Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. Tổ được giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trong việc đánh giá, xếp loại về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, huyện, xã.

Tổ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của các số liệu đánh giá theo từng ngành, lĩnh vực; thực hiện đúng tiến độ, nhiệm vụ được phân công; phối hợp giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, huyện, xã, thuộc nội dung được phân công phụ trách; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức chấm điểm, đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính và hoàn chỉnh báo cáo kết quả đối với chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, huyện, xã năm 2023 trong tháng 12/2023. 

QUANG LÊ

;
.