Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Thứ Năm, 16/11/2023, 13:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 16/11, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể (ảnh dưới).

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã quán triệt, triển khai nội dung Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo đó, Quy định 124 có một số điểm mới so với Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, cụ thể: Bổ sung nguyên tắc trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên “Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; gắn kết quả của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; bổ sung căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại nội dung; điều chỉnh, bổ sung đối tượng kiểm điểm là “tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương; ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương và cấp ủy cơ sở”…

Còn Quy định số 125 thay thế Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư khoá IX, gồm 5 Chương 15 Điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; áp dụng đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tiếp đến, hội nghị nghe đại diện lãnh đạo Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên quán triệt hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị". Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về việc triển khai các văn bản mới của Trung ương. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Các quy định, nội dung quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên.

Bà Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.