Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.608 đảng viên

Thứ Hai, 21/11/2022, 19:06 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 21/11, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2022 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Trình bày dự thảo báo cáo, ông Dương Trọng Hiếu, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình làm việc năm 2022, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Trung ương theo đúng tiến độ. Phương thức hoạt động và lề lối làm việc được đổi mới theo hướng sâu sát thực tiễn, sáng tạo, cụ thể.

Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng nhanh chóng, đồng bộ, trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tư, lần thứ Năm, lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương. Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 11/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025”. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Thực hiện luân chuyển, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo đúng quy định. Phê duyệt biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và biên chế khối chính quyền địa phương năm 2022, 2023.

Đặc biệt, đến ngày 15/11, Đảng bộ tỉnh đã về đích công tác phát triển đảng viên năm 2022. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.608 đảng viên, đạt 103,7%, trong đó kết nạp 98 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 129%, thành lập mới 10 tổ chức Đảng, đạt 111%.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

 
;
.