Khảo sát ý kiến về công tác phòng, chống dịch

Thứ Tư, 22/09/2021, 23:07 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Viện Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng phiếu khảo sát ý kiến người dân tại địa chỉ: https://dlxh.btgtw.vn/Home/Index?surveyId=115.

Phiếu khảo sát ý kiến gồm 5 câu hỏi về các nội dung như: Tâm trạng của người dân trước tình hình diễn biến của dịch COVID-19 ở nước ta trong thời gian qua; những vấn đề nào khiến người dân lo lắng, bức xúc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 cần coi trọng thực hiện những giải pháp nào; tin tưởng như thế nào về việc kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tính đến 17 giờ ngày 22/9, Viện Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận được hơn 235 ngàn phiếu ý kiến của người dân.

CẨM NHUNG

;
.