123
Thi đua, góp sức đưa BR-VT ngày càng phồn vinh và giàu đẹp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Thi đua, góp sức đưa BR-VT ngày càng phồn vinh và giàu đẹp

Thứ Sáu, 16/10/2020, 15:38 [GMT+7]
In bài này
.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh BR-VT lần thứ V (2020 - 2025) diễn ra sáng 16/10, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 -2025. Báo BR-VT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát động của ông Nguyễn Văn Thọ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 -2025 tại Đại hội.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 -2025 tại Đại hội.

Kính thưa: Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Kính thưa: Đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

Kính thưa: Các đồng chí Lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Kính thưa: quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

Kính thưa: Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;

Kính thưa: Các đ/c Lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

Kính thưa: Các tập thể, cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng toàn thể quí vị đại biểu!

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều niềm tin về một tương lai phát triển thật sự mạnh mẽ, vững chắc, nhiều đột phá trong thời gian tới. Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu cho 05 năm tới là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người”. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó phong trào thi đua yêu nước chính là động lực thúc đẩy, cổ vũ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp một cách hiệu quả và đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần đó, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi tuyên bố phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020- 2025”, gồm một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai tốt Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phải làm sao đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi người như lời Bác Hồ dạy: "Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua". Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Thứ hai, ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 và Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của bộ máy chính quyền. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh và bền vững.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại sản xuất, hợp lý hóa quy trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh vực. Phong trào thi đua yêu nước phải như luồng gió mát, khơi dậy, thúc đẩy niềm đam mê, sự hăng say, nhiệt huyết của từng cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động và mỗi người dân trong nghiên cứu, học tập, lao động, sản xuất thì khi đó chúng ta mới thành công.

Thứ tư, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc vận động Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của Nhân dân. Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn tới phải là những người có tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, luôn khát khao vươn lên, cùng chung tay góp sức vì một quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng phồn vinh và giàu đẹp. Đây là chân lý, là giá trị tốt đẹp mà phong trào thi đua cần phải đạt được trong thời gian tới.

Thứ năm, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng. Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cố gắng bằng những hành động cụ thể, thiết thực để gặt hái được nhiều thành quả to lớn trong các phong trào thi đua yêu nước, để phong trào thi đua yêu nước thật sự là động lực thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Phải làm sao để mỗi người dân Bà Rịa – Vũng Tàu dù xuất thân ở mọi miền đất nước nhưng luôn có niềm tự hào về vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu, luôn ra sức cống hiến vì một tương lai phồn vinh và thịnh vượng của vùng đất này, thì khi đó phong trào thi đua yêu nước mới thật sự phát huy hiệu quả và trở thành động lực để đưa con thuyền Bà Rịa – Vũng Tàu vươn ra biển lớn.

Kính chúc phong trào thi đua của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng phát triển và giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cám ơn.

 

;
.