Tuyển sinh mầm non tại Vũng Tàu bằng hình thức trực tuyến

Thứ Hai, 08/07/2024, 18:33 [GMT+7]
In bài này
.

UBND TP.Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định về việc ban hành phương án tuyển sinh các lớp MN năm học 2024-2025.

Một hoạt động giáo dục tại trường Mầm non Hoa Hồng (TP.Vũng Tàu).
Một hoạt động giáo dục tại trường Mầm non Hoa Hồng (TP.Vũng Tàu). Ảnh: ĐỨC KIÊN

Đối tượng là trẻ trong độ tuổi MN phù hợp với lớp tuyển sinh, gồm: 5 tuổi (SN: 2019), 4 tuổi (SN: 2020), 3 tuổi (SN: 2021), trẻ nhà trẻ (SN: 2022, 2023) đang cư trú trên địa bàn thành phố.

Thành phố thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.

Phụ huynh nhập thông tin vào biểu mẫu, scan hoặc chụp các giấy tờ (theo yêu cầu về hồ sơ tuyển sinh) gửi đính kèm theo hướng dẫn tại đường link tuyển sinh tại địa chỉ: https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn

Thời gian tuyển sinh đợt 1, từ ngày 12 đến hết ngày 16/7. Hội đồng tuyển sinh họp xét duyệt vào ngày 17/7, thông báo kết quả tuyển sinh vào ngày 20/7.

Sau tuyển sinh đợt 1, các trường tiếp tục phối hợp huy động HS ra lớp và thực hiện tuyển sinh đợt 2 từ ngày 22 đến hết ngày 25/7, các trường thông báo kết quả tuyển sinh vào ngày 29/7.

Phương án phân tuyến cụ thể:

Mầm non Ánh Dương (Phường 1)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 85 học sinh/ 3 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 50 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 25 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 11 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 1 (tuyển 35 học sinh NT, 20 học sinh MG 3 tuổi, 15 học sinh MG 4 tuổi, 5 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 2 (tuyển 20 học sinh NT, 20 học sinh MG 3 tuổi; 5 học sinh MG 4 tuổi; 3 học sinh MG 5 tuổi).

+ Học sinh cư trú tại Phường 3 (tuyển 30 học sinh NT, 10 học sinh MG 3 tuổi, 5 học sinh MG 4 tuổi; 3 học sinh MG 5 tuổi).

Mầm non Nắng Hồng (Phường 1)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 60 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 25 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 18 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 1 (tuyển 30 học sinh NT, 10 học sinh MG 3 tuổi, 10 học sinh MG 4 tuổi, 05 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 2 (tuyển 10 học sinh NT, 05 học sinh MG 3 tuổi, 03 học sinh MG 4 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 3 (tuyển 20 học sinh NT, 10 học sinh MG 3 tuổi, 05 học sinh MG 4 tuổi, 05 học sinh MG 5 tuổi).

Mầm non Lê Ki Ma (Phường 2)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 60 học sinh /2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 15 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 14 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

Học sinh cư trú tại Phường 2 (tuyển 50 học sinh NT; 10 học sinh MG 3 tuổi; 10 học sinh MG 4 tuổi; 05 học sinh MG 5 tuổi).

Học sinh cư trú tại phường Thắng Tam (tuyển 10 học sinh NT; 05 học sinh

MG 3 tuổi; 04 học sinh MG 4 tuổi; 05 học sinh MG 5 tuổi).

Mầm non Thùy Vân (phường Thắng Tam)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 60 học sinh/ 2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 30 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 14 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại phường Thắng Tam

Mầm non Phường 3 (Phường 3)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 60 học sinh/ 2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 9 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 35 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại phường 3

Mầm non Châu Thành (Phường 4)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 50 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 40 học sinh/1 lớp.

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 30 học sinh/ 1 lớp.

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 4 (tuyển 35 học sinh NT; 40 học sinh MG 3

tuổi; 30 học sinh MG 4 tuổi; 10 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 8 (tuyển 15 học sinh NT).

Mầm non 19 tháng 5 (Phường 4)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 50 học sinh/ 2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 11 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 0 học sinh.

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 24 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 4 (tuyển 30 học sinh NT; 11 học sinh MG 3 tuổi; 20 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 3 (tuyển 10 học sinh NT);

+ Học sinh cư trú tại Phường 8 (tuyển 10 học sinh NT, Tuyển 04 học sinh

MG 5 tuổi).

Mầm non Sao Mai (Phường 4)

* Cơ sở 1: Địa chỉ số 9, đường Bà Triệu, Phường 4.

- Chỉ tiêu:

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 15 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 31 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 19 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 1 ( tuyển 05 học sinh MG 4 tuổi).

+ Học sinh cư trú tại Phường 3 ( tuyển 05 học sinh MG 3 tuổi; 05 học sinh

MG 4 tuổi; 05 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 4 ( tuyển 10 học sinh MG 3 tuổi; 11 học sinh

MG 4 tuổi; 05 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 5 ( tuyển 05 học sinh MG 4 tuổi)

+ Học sinh cư trú tại Phường Thắng Nhì ( tuyển 05 học sinh MG 4 tuổi; 09

học sinh MG 5 tuổi);

* Cơ sở 2: Địa chỉ số 35, đường Cô Giang, Phường 4.

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 50 học sinh/2 nhóm;

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 1 ( tuyển 05 học sinh NT);

+ Học sinh cư trú tại Phường 2 ( tuyển 05 học sinh NT);

+ Học sinh cư trú tại Phường 3 (tuyển 05 học sinh NT);

 

+ Học sinh cư trú tại Phường 4 (tuyển 30 học sinh NT);

+ Học sinh cư trú tại Phường 5 (tuyển 05 học sinh NT);

Mầm non Phường 5 (Phường 5)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (bán trú): Tuyển 50 học sinh/ 2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (bán trú): Tuyển thêm 31 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (bán trú): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (bán trú): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (lớp 2 buổi): Tuyển thêm 11 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 5.

Mầm non Sen Hồng (phường Thắng Nhì)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 30 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3 bán trú): Tuyển thêm 30 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4 bán trú): Tuyển thêm 17 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5 bán trú): Tuyển thêm 06 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (lớp 2 buổi): Tuyển thêm 20 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (lớp 2 buổi): Tuyển thêm 10 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại phường Thắng Nhì

Mầm non 1 tháng 6 (Phường 7)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 60 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 21 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 07 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 7.

Mầm non Hoa Anh Đào (Phường 7)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 60 học sinh/ 2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 11 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 12 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 36 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 7 (tuyển 40 học sinh NT, 11 học sinh MG 3 tuổi, 12 học sinh MG 4 tuổi, 21 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 8 (tuyển 20 học sinh NT; 15 học sinh MG 5

tuổi).

Mầm non Hương Sen (Phường 7)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 105 học sinh/4 nhóm.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 35 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 30 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 15 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 7 (tuyển 75 học sinh NT; 25 học sinh MG 3

tuổi; 30 học sinh MG 4 tuổi; 10 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại Phường 8 (tuyển 30 học sinh NT; 10 học sinh MG 3 tuổi; 5 học sinh MG 5 tuổi).

Mẫu giáo Phường 8

- Chỉ tiêu

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 60 học sinh/2 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 8.

Mầm non Hoa Biển (phường Nguyễn An Ninh)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 85 học sinh/3 nhóm.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 15 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 24 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại phường Nguyễn An Ninh (tuyển 60 học sinh NT; 5

học sinh MG 3 tuổi, 10 học sinh MG 4 tuổi, 20 học sinh MG 5 tuổi).

+ Học sinh cư trú tại Phường 8 (tuyển 25 học sinh NT; 5 học sinh MG 3 tuổi, 5 học sinh MG 4 tuổi; 4 học sinh MG 5 tuổi).

Mầm non Sao Việt (Phường 9 + phường Thắng Nhì)

* Cơ sở 1: Địa chỉ số 10 đường Tôn Đức Thắng, Phường 9.

-  Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ: Tuyển 55 học sinh /2 nhóm;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 07 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 9.

 

* Cơ sở 2: Địa chỉ số 64 đường Trần Quang Diệu, phường Thắng Nhì.

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ: Tuyển 55 học sinh /2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 25 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 25 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 04 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường Thắng Nhì (tuyển 25 học sinh NT, tuyển 10

học sinh MG 3 tuổi; 10 học sinh MG 4 tuổi, 4 học sinh MG 5 tuổi).

+ Học sinh cư trú tại Phường 9 (tuyển 30 học sinh NT, 15 học sinh MG 3

tuổi; 15 học sinh MG 4 tuổi).

Mầm non Hoa Phượng (phường Thắng Nhất)

* Cơ sở 1: Địa chỉ số 79 Lưu Hữu Phước, phường Thắng Nhất.

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 28 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 30 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 18 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại phường Thắng Nhất (tuyển 18 học sinh NT; tuyển 5

học sinh MG 3 tuổi; 20 học sinh MG 4 tuổi; 10 học sinh MG 5 tuổi);

+ Học sinh cư trú tại phường Rạch Dừa (tuyển 10 học sinh NT; 10 học sinh

MG 4 tuổi; 8 học sinh MG 5 tuổi).

* Cơ sở 2: Địa chỉ 5/18 Trần Nguyên Đán, phường Thắng Nhất

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 27 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 30 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 04 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại phường Thắng Nhất.

Mầm non Trúc Xanh (phường Thắng Nhất)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng - SN 2023): Tuyển 20 học sinh/1 nhóm.

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng - SN 2022): Tuyển thêm 70 học sinh/2 nhóm.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 15 học sinh/1 lớp;

 

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 15 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 15 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại phường Thắng Nhất (tuyển 15 học sinh NT 13-24

tháng; tuyển 70 học sinh NT 25-36 tháng; 15 học sinh MG 3 tuổi; 15 học sinh MG

4 tuổi; 15 học sinh MG 5 tuổi).

+ Học sinh cư trú tại phường 10 (tuyển 5 học sinh NT 13-24 tháng).

Mầm non Đại Dương Xanh (phường Thắng Nhất)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 50 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 75 học sinh/3 lớp.

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển 90 học sinh/3 lớp

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển 35 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường Thắng Nhất:

Mầm non Hoa Sen (Phường 10)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 30 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 04 học sinh.

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 32 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 10: (tuyển 25 học sinh NT, 4 học sinh MG 4 tuổi; 22 học sinh MG 5 tuổi).

+ Học sinh cư trú tại phường Nguyễn An Ninh: (tuyển 5 học sinh NT; 10

học sinh MG 5 tuổi).

Mầm non Phường 10

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 85 học sinh/3 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 27 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 30 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 15 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh:

+ Học sinh cư trú tại Phường 10 (tuyển 75 học sinh NT, tuyển 20 học sinh

MG 3 tuổi, 20 học sinh MG 4 tuổi, 15 học sinh MG 5 tuổi)

+ Học sinh cư trú tại phường Nguyễn An Ninh (tuyển 10 học sinh NT, tuyển

07 học sinh MG 3 tuổi; tuyển 10 học sinh MG 4 tuổi).

Mầm non Họa Mi (phường Rạch Dừa)

* Cơ sở 1: Địa chỉ số 37 Trương Hán Siêu, phường Rạch Dừa.

- Chỉ tiêu:

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 26 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 28 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại phường Rạch Dừa.

* Cơ sở 2: Địa chỉ số 446 đường 30/4, phường Rạch Dừa.

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 50 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 16 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại phường Rạch Dừa.

Mầm non 30 tháng 4 (Phường 11)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 60 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 08 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 11.

Mầm non Hoa Mai (Phường 11)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 60 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 11

Mầm non Nắng Mai (Phường 11)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 50 học sinh/ 2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 50 học sinh/2 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển 60 học sinh/2 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển 35 học sinh/1 lớp;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 11

Mầm non Phước Thắng (Phường 12)

* Cơ sở 1: Số 1490 đường 30/4, phường 12, TP Vũng Tàu

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 55 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 36 học sinh/1 lớp;

 

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 12.

* Cơ sở 2: Số 1738/1 đường Võ Nguyên Giáp, Phường 12, TP Vũng Tàu

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 20 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 06 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4 tuổi): Tuyển thêm 08 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 13 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 12.

Mầm non 2 tháng 9 (Phường 12)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ: Tuyển 80 học sinh/3 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 45 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 20 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 20 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại Phường 12.

Mầm Non Tuổi Thơ (xã Long Sơn)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 50 học sinh/ 2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 35 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 28 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 08 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại xã Long Sơn.

Mầm non Hướng Dương (xã Long Sơn)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ: Tuyển 50 học sinh /2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 14 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 17 học sinh/1 lớp;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh cư trú tại xã Long Sơn.

2. Các trường Mầm non ngoài công lập tuyển sinh theo nhu cầu của trường và nguyện vọng của phụ huynh.

2.1. Mẫu giáo Thanh Tâm (Phường 1)

- Chỉ tiêu:

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 150 học sinh/5 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 40 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 19 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mẫu giáo Thanh Tâm.

2.2. Mầm non Việt Mỹ (Phường 1)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 15 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 10 học sinh/ 1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 18 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 13 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Việt Mỹ.

2.3. Mầm non Kiddie Group (Phường 3)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ: Tuyển thêm 10 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 11 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Kiddie Group.

2.4. Mầm non Tây Úc (Phường 3)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 15 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25 -36 tháng): Tuyển 15 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi ( MG 4): Tuyển thêm 07 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi ( MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh/1 lớp;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Tây Úc.

2.5. Mầm non Hoa Hồng (Phường 4)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 30 học sinh/2 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 15 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 20 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 11 học sinh/1 lớp;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Hoa Hồng.

2.6. Mầm non Mẫu Tâm (Phường 5)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 52 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 38 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 20 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Mẫu Tâm.

2.7. Mầm non Tuổi Thơ Xanh (Phường 7)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 45 học sinh/2 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 40 học sinh/3 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 20 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 15 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 15 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Tuổi Thơ Xanh.

2.8. Mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Phường 7)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 20 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 16 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 06 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 07 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi ( MG 5): Tuyển thêm 02 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc.

2.9. Mầm non Hiển Vinh (Phường 8)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 40 học sinh/2 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 40 học sinh/2 nhóm;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 10 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Hiển Vinh.

2.10. Mầm non Happy Kid’s House (Phường 8)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 30 học sinh/2 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 11 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 15 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 20 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Happy Kid’s House.

2.11. Mẫu giáo Song Ngữ (Phường 9)

- Chỉ tiêu:

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 25 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 50 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 73 học sinh/2 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mẫu giáo Song Ngữ.

2.12. Mầm non Sen Vàng (Phường 9)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 15 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 05 học sinh.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Sen Vàng.

2.13. Mầm non Olympus (Phường 9)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ: Tuyển thêm 22 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 20 học sinh/1 lớp;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Olympus.

2.14. Mầm non Phước An (Phường 11)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 40 học sinh/2 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 40 học sinh/2 nhóm.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 25 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 15 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 20 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Phước An.

2.15. Mầm non Tuổi Hồng (Phường 11)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 12 học sinh;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 25 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 13 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 13 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Tuổi Hồng.

2.16. Mầm non Anh Thơ (Phường 11)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 20 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 40 học sinh/1 lớp;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Anh Thơ.

2.17. Mầm non Nam Bình (Phường 12)

- Chỉ tiêu:

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 90 học sinh/3 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 15 học sinh.

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 15 học sinh

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Nam Bình.

2.18. Mầm non Hướng Dương (phường Rạch Dừa)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT): Tuyển 25 học sinh/1 nhóm;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Hướng Dương.

2.19. Mầm non Đa Minh (phường Rạch Dừa)

- Chỉ tiêu:

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 60 học sinh/2 lớp

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 44 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 38 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Đa Minh.

2.20. Mầm non Măng Non (phường Rạch Dừa)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 15 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển 04 học sinh;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 30 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 15 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Măng Non.

2.21. Mầm non Trang Nhi (phường Rạch Dừa)

- Chỉ tiêu:

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển 75 học sinh/3 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 20 học sinh.

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 42 học sinh/1 lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Trang Nhi.

2.22. Mầm non Việt Hàn (phường Thắng Nhất)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 15 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 20 học sinh/1 nhóm.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 20 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh.

+ Mẫu giáo 5 tuổi: Tuyển thêm 15 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Việt Hàn.

2.23. Mầm non Khải Hoàn (phường Thắng Nhất)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 15 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 15 học sinh/1 lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 15 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại mầm non Khải Hoàn.

2.24. Mầm non Mùa Xuân Xanh 2 (phường Thắng Nhất)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 20 học sinh/1 nhóm;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 05 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại mầm non Mùa Xuân Xanh 2.

2.25. Mầm non Cây Táo (phường Thắng Tam)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 04 học sinh;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 07 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 08 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 08 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Cây Táo.

2.26. Mầm non Cầu Vồng Nhỏ (phường Thắng Tam)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 30 học sinh/2 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 40 học sinh/2 nhóm.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 10 học sinh/ 1lớp;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 05 học sinh;

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Cầu Vồng Nhỏ.

2.27. Mầm non Bầu Trời Xanh (phường Nguyễn An Ninh)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 10 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 10 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Bầu Trời Xanh.

2.28. Mầm non ABC (Phường 10)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 20 học sinh/1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển thêm 30 học sinh/1 nhóm.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 22 học sinh;

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 16 học sinh;

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 23 học sinh.

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non ABC.

2.29. Mầm non Sao Mai Long Sơn (Xã Long Sơn)

- Chỉ tiêu:

+ Nhà trẻ (NT 13-24 tháng): Tuyển 10 học sinh/ 1 nhóm;

+ Nhà trẻ (NT 25-36 tháng): Tuyển 10 học sinh.

+ Mẫu giáo 3 tuổi (MG 3): Tuyển thêm 10 học sinh

+ Mẫu giáo 4 tuổi (MG 4): Tuyển thêm 10 học sinh

+ Mẫu giáo 5 tuổi (MG 5): Tuyển thêm 10 học sinh

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong thành phố Vũng Tàu có nguyện vọng học tại Mầm non Sao Mai Long Sơn.

KHÁNH CHI

 

 

 

 

;
.