123
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh BR-VT - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh BR-VT

Thứ Năm, 01/11/2018, 17:24 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 1-11, Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh BR-VT.

Ban lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh ra mắt.
Ban lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh ra mắt.

Theo Quyết định số 2663 của UBND tỉnh, sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa tỉnh và đổi tên Trung tâm Văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh BR-VT (gọi tắt là Trung tâm). Trung tâm có 59 cán bộ, viên chức, do ông Phạm Diêm làm Giám đốc. Trung tâm có chức năng: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; tổ chức phát hành phim và chiếu bóng.

Tin, ảnh: MINH QUANG

;
.