123
63 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong Khu công nghiệp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
HUYỆN CHÂU ĐỨC

63 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong Khu công nghiệp

Thứ Hai, 12/10/2020, 20:13 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 12/10, UBND huyện Châu Đức tổ chức họp đánh giá kết quả tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2020, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 1.957 tỷ đồng, đạt 67% so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp hơn 3.300 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch, tăng 9,14% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách hơn 294 tỷ đồng, đạt 118% dự toán; thực hiện vốn các công trình do UBND tỉnh quyết định đầu tư 221 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch vốn giao; tính đến nay trên địa bàn huyện có 63 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong KCN, trong đó có 36 dự án đã đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được bảo đảm.

Trong 3 tháng cuối năm 2020, UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện như: triển khai các giải pháp vừa chủ động phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm ổn định và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tổ chức thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Bình Ba và xã Xà Bang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất cho chủ đầu tư triển khai Dự án KCN- Đô thị Châu Đức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, làm tốt công tác tiếp dân…

THÁI BÌNH

;
.