123
Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng KCN - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng KCN

Thứ Tư, 29/07/2020, 21:08 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 29/7, lãnh đạo UBND tỉnh đã nghe Ban Quản lý các KCN báo cáo về các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Theo tờ trình của Ban Quản lý các KCN, ngoài điều kiện chung, nhà đầu tư muốn tham gia xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN phải bảo đảm những tiêu chí: Có vốn sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư; Có khả năng huy động vốn từ các tổ chức tính dụng; có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, phải bảo đảm về bảo vệ môi trường. Về tổ chức thực hiện, căn cứ vào bảng đánh giá được chấm theo thang điểm 100, tỉnh sẽ lựa chọn nhà đầu tư có số điểm cao nhất.

Chủ trì cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc cơ bản thống nhất với các tiêu chí mà Ban Quản lý các KCN xây dựng. Riêng bảng điểm đánh giá nhà đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các KCN ghi nhận ý kiến bổ sung của các sở, ngành về chỉ tiêu môi trường, mức ký quỹ… 

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý các KCN báo cáo về tình hình thu hút đầu tư thứ cấp vào KCN Cái Mép.

Ban Quản lý các KCN cho biết, hiện có 1 số nhà đầu tư lựa chọn KCN Cái Mép làm địa điểm đầu tư dự án. Tuy nhiên, qua rà soát, phần lớn không thuộc danh mục ngành nghề thu hút đầu tư hoặc không phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt. Ban Quan lý các KCN đã có công văn đề nghị nhà đầu tư lựa chọn địa điểm khác phù hợp. Trong trường hợp nhà đầu tư vẫn có nguyện vọng đầu tư tại KCN Cái Mép thì chủ đầu tư KCN Cái Mép (Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn) phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN; báo cáo đánh giá tác động môi trường để bố trí đất phù hợp, đồng thời thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Cái Mép.

Kết luận về nội dung này, ông Lê Tuấn Quốc yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp có các ngành nghề tỉnh ưu tiên. Do đó, Ban Quản lý các KCN hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành. 

TRÀ NGÂN

;
.