.

SeABank đạt chuẩn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trước thời hạn

Cập nhật: 19:00, 30/10/2019 (GMT+7)

Ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á (SeABank) vừa được Ngân hàng Nhà nước công nhận đạt chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực quốc tế Basel II.

Để đạt được chuẩn mực Basel II, SeABank đã đáp ứng những tiêu chuẩn và nguyên tắc quản trị rủi ro cao do Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững và minh bạch, góp phần xây dựng ngành ngân hàng phát triển ngày một ổn định, lành mạnh.

SeABank cũng vừa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỷ đồng và đặc biệt được Moody’s-một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới xếp hạn tín nhiệm dài hạn mức B1.

Việc được công nhận đạt chuẩn Basel II vừa khẳng định khả năng hoạt động ổn định của SeABank đồng thời cũng giúp ngân hàng có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai quản trị kinh doanh, từng bước phát triển các mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Đây cũng là tiền đề quan trọng để SeABank tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

THÚY HÀ 

 
.
.
.