.

Đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: 19:51, 29/10/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 10657/UBND-VP chỉ đạo đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TT-TT và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu Quyết định 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, trong đó cần tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ ưu tiên giao cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND tỉnh cũng giao UBND TP. Vũng Tàu chủ động nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh cấp đô thị.

QUANG VŨ

 
.
.
.