123
Thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Thứ Tư, 17/07/2019, 20:28 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Cổng thanh toán trực tuyến và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định mục tiêu thực hiện thanh toán trực tuyến chi phí, lệ phí khi người dân và DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tiết giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, DN; Đồng thời, giúp cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện quá trình cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch hoạt động thu phí, lệ phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và nguồn lực hướng đến triển khai chính quyền điện tử tại tỉnh, góp phần cải thiện các chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), công nghệ thông tin (ICT Index)...

Theo kế hoạch, việc kết nối Cổng thanh toán trực tuyến với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2019 đến năm 2020, thực hiện kết nối hệ thống Cổng thanh toán trực tuyến song song với 2 hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, xã. Giai đoạn 2, từ năm 2020 về sau, Cổng Thanh toán trực tuyến chỉ kết nối với hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

PHAN HÀ

 
;
.