123
Khai mạc Kỳ họp HĐND các huyện, thành phố - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Khai mạc Kỳ họp HĐND các huyện, thành phố

Thứ Năm, 11/07/2019, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/7, HĐND TP.Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 11. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của thành phố giữ mức tăng trưởng ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ tăng 12,53%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8,42%; giá trị sản xuất ngư nghiệp tăng 18,47%; thu ngân sách đạt 66% kế hoạch. Quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm. 

6 tháng cuối năm, TP.Vũng Tàu tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách; khởi công và đầu tư có hiệu quả các dự án đầu tư công trên địa bàn; triển khai Đề án chuyển đổi phương tiện thu gom rác; tập trung xử lý dịch tả heo Châu Phi; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là các khiếu nại liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng; tập trung công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh. 

* Cùng ngày, HĐND TP.Bà Rịa đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, kinh tế TP. Bà Rịa tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách đạt 73,5% kế hoạch năm. Doanh thu thương mại-dịch vụ; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Thành phố đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế, giáo dục; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân thành phố được quan tâm. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP.Bà Rịa đã biểu quyết đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa đối với ông Phạm Quang Nhật do chuyển công tác khác.

* HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo kế hoạch, Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/7 với các nội dung: Chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề được Đại biểu HĐND và cử tri quan tâm; xem xét thảo luận đối với các tờ trình của thường trực HĐND, UBND huyện và thảo luận biểu quyết thông qua 8 nghị quyết HĐND, UBND trình tại kỳ họp.

6 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu huyện Côn Đảo đều đạt trên 50% kế hoạch năm. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 56%, trong đó, doanh thu du lịch đạt 61% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt 51%, giá trị sản xuất ngư nghiệp đạt 52% kế hoạch năm. 

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.